Working at bePOS

bePOS chú trọng định hướng và giúp đỡ bạn xây dựng sự nghiệp của mình. Hãy thách thức giới hạn của bản thân, đặt ra mục tiêu của riêng mình, và bePOS sẽ hỗ trợ hết mình để bạn đạt được mục tiêu đó. Qua đó, chúng ta sẽ cùng đạt được các mục tiêu lớn hơn của cả tập thể và Công ty!

Engineering

Sales & Support

Mid-level Full Stack Developer

Job Code: BE-TL01

Quantity: 02

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Hanoi, Vietnam/Remote

Job Level: Experienced

(Non-Manager)

Salary: Competitive

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description:

The Full Stack Developer will be responsible for the development, maintenance & design of bePOS's products on Web/Desktop platforms.

Responsibilities/Duties:

 • Develop and maintain software product in the full cycle of software development (requirement, analysis & design, coding, testing, maintenance).

 • Create detail design, DB design, code mapping solution if necessary 

 • Track issues and give progress in an issue tracking system.

 • Assists project/Team Lead to design application architecture 

 • Implements application modules

 • Informs Project/Team Lead of discovered issues and helps him to address them

 • Maintains up-to-date project development documentation

 • Conducts /cooperate/coordinate project development activities

 • Follows coding standards and other guidelines

 • Experience with Angular or React, Node is a great advantage

B. Requirements:

 • Requires an understanding of software development processes.

 • MUST have experience in one or more of following technologies: Hybrid app development, Enterprise/Mission-critical application, API development, NoSQL/SQL database systems, Google Cloud Platform, AWS or Azure Platform.

 • A good team player and enthusiastic about learning new skills/platforms.

 • Experience in SPA, SSR, PWA, Hybrid Mobile & Electron Apps is a plus

 • Experience with Big Data processing is a big plus

 • Candidate must have good communication/writing skills in English

C. Other requirements:

 • Years of experience: 02+ years

 • Minimum career level: Experienced (Non-Manager)

 • Minimum education level: Not required

 • Complexity/Supervision: 

  • Relies on experience and judgment to accomplish goals.

  • Performs a variety of tasks

  • A wide degree of creativity and latitude is expected, once guidelines, standards, and best practices are respected.

 • Preferred language for received applications: English

​​

Software Quality Assurance Engineer (Mid-level/Junior)

Số lượng: 06

Hình thức: Toàn thời gian

Vị trí làm việc:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Mức lương: Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Gửi CV của Bạn vào địa chỉ mail contact@bepos.io

Hoặc liên hệ Hotline 1900 2189

A. Mô tả vị trí :

 • Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm và thiết lập mạng lưới khách hàng tiềm năng.

 • Tổ chức lịch công tác hàng ngày và duy trì những mỗi quan hệ kinh doanh hiện có.

 • Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

 • Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng theo tuần cho Trưởng nhóm kinh doanh.

 • Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm,

 • Tìm kiếm khách hàng và nghiên cứu về kinh doanh và tiếp thị, hội thảo, các hội ,duy trì các mối quan hệ khách hàng.

 • Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

 • Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo mục tiêu đã định.

B. Đãi ngộ:

 • Tổng thu nhập: 10-20 triệu (Lương cứng + phụ cấp + Lương tháng 13 + Hoa hồng)

 • Thưởng kinh doanh hàng tháng 

 • Chế độ xem xét tăng lương/ thăng tiến mỗi quý

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Số lượng: 02

Hình thức: Toàn thời gian

Vị trí làm việc:

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Kinh nghiệm: 02 năm

Mức lương: Thỏa thuận

Cách thức ứng tuyển:

Gửi CV của Bạn vào địa chỉ mail contact@bepos.io

Hoặc liên hệ Hotline 1900 2189

A. Mô tả vị trí :

Tổ chức Nhóm Kinh doanh

 • Duy trì những mối quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng và thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới.

 • Tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những khách hàng hiện có và thúc đẩy các khách hàng tiềm năng.

 • Hiểu rõ và thuộc tính năng, chức năng, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm của bePOS và sản phẩm tương tự của đối thủ cạnh tranh.

 • Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng, ghi nhận đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này.

 • Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho COO.

 • Gửi báo cáo KPI & đề xuất giải pháp cho BOD hàng tuần.

 • Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, VAT (nếu có).

 • Đưa ra kế hoạch tổ chức hội thảo, sự kiện & thực hiện các kế hoạch này.

 • Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

 • Cập nhật kiến thức công việc qua việc, nghiên cứu về kinh doanh và tiếp thị, Event, hội thảo, duy trì các mối quan hệ khách hàng.

 • Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.

 • Chăm sóc khách hàng theo mục tiêu đã định. 

B. Đãi ngộ:

 • Tổng thu nhập: 15-25 triệu (Lương cứng + phụ cấp + Lương tháng 13 + Hoa hồng)

 • Thưởng kinh doanh hàng tháng 

 • Chế độ xem xét tăng lương/ thăng tiến mỗi quý

 • Trong định hướng của bePOS có nhiều cấp độ và vị trí tương ứng cùng đãi ngộ hấp dẫn (chi tiết sẽ được chia sẻ trong buổi phỏng vấn).

C. Cách thức ứng tuyển:

 • Gửi CV của Bạn vào địa chỉ mail contact@bepos.io

 • Hoặc liên hệ Hotline 1900 2189

 
 
 

Android Software Developer

Job Code: BE-AND01

Quantity: 01

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Hanoi, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Salary: Competitive

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description:

The Android Software Developer will be responsible for the development and maintenance of mobile client applications on Google Android platforms.

Responsibilities/Duties:

 • Work and interact with project lead in English.

 • Develop and maintain the mobile application in the full cycle of software development (requirement, analysis & design, coding, testing, maintenance).

 • Create detail design, DB design, code mapping solution if necessary 

 • Track issues and give progress in an issue tracking system.

 • Provide knowledge and development expertise in the mobile application domain.

 • Assists the Project Team Lead to create application architecture and coding solution

 • Informs Project /Team Leader of discovered issues and helps him to address them

 • Maintains up-to-date project development documentation Conducts /cooperate/coordinate project development activities

 • Follows coding standards and other rules from bePOS

 • Follows other instructions from bePOS management team

 

 

B. Requirements:

 • Requires a deep understanding of software development on Android/mobile platforms and 2+ years of related work experience. 

 • Good at designing/implementing successful UI for Touch UI. Quick learning, enjoy working in a wide range of technologies.

 • Understanding OOAD and OOP is a requirement.

 • Knowing Reactive programming, NoSQL is a plus.

 • Has experience with integrating external hardware (e.g payment device, printer) is a big plus. 

 • Successful in the development and submission of any Android application is a plus.

 • Education required: Bachelor’s degree in Computer Science or other engineering disciplines.

 

 

C. Other requirements:

 • Years of experience: 02 years

 • Minimum career level: Experienced (Non-Manager)

 • Minimum education level: College

 • Complexity/Supervision:

  • Relies on experience and judgment to accomplish goals.

  • Performs a variety of tasks.

  • A wide degree of creativity and latitude is expected

 • Preferred language for received applications: English

 

Javascript Software Developer

Job Code: BE-JS01

Quantity: 08

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Hanoi, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Salary: Competitive

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description:

The Javascript Software Developer will be responsible for the development/maintenance of products on various platforms using Javascript and related stacks. 

Responsibilities/Duties:

 • Develop and maintain software product in the full cycle of software development (requirement, analysis & design, coding, testing, maintenance).

 • Create detail design, DB design, code mapping solution if necessary 

 • Track issues and give progress in an issue tracking system.

 • Assists project/Team Lead to design application architecture 

 • Implements application modules

 • Informs Project/Team Lead of discovered issues and helps him to address them

 • Maintains up-to-date project development documentation

 • Conducts /cooperate/coordinate project development activities

 • Follows coding standards and other guidelines

 

 

B. Requirements:

 • Requires an understanding of software development processes and software quality assurance procedures.

 • MUST have experience in one or more of following technologies: Javascript/Typescript, ES6, React, Vue, Angular, Quasar, RxJS, Cordova. 

 • Experience in SPA, SSR, PWA, Hybrid Mobile Apps, Electron is a big plus.

 • The candidate has good communication/writing skills in English is a plus.

 • Education required Bachelor’s degree in Computer Science or other engineering disciplines.

 

C. Other requirements:

 • Years of experience: 01+ year

 • Minimum career level: Experienced (Non-Manager)

 • Minimum education level: College

 • Complexity/Supervision:

  • Relies on experience and judgment to accomplish goals.

  • Performs a variety of tasks.

  • A wide degree of creativity and latitude is nice to have, once guidelines, standards and best practices are respected.

 • Preferred language for received applications: English

 

 

 

 

 

IT Support

Job Code: IT-SP01

Quantity: 01

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Salary: Negotiable

 

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description & Requirements:

 • Installing and operating the company's LAN system, Wi-Fi, Menu, and printer. Monitoring and maintaining the effectiveness of the systems.

 • Installing and troubleshooting application's faults during the time of use

 • troubleshoot and solve computers and printers problems

 • Other tasks as assigned by the head of the department

 • Troubleshoot and support end users 24/24

 • Other tasks or extra work arising as assigned by managers

 

 

B. Benefits:

 • Monthly KPI bonus

 • bePOS future plans require different levels of IT Support with attractive remuneration policy (details discussed at the interview)

 

Sale Executive

Job Code: SE-SP01

Quantity: 05

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Income: from 8 - 50 million VND

 

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description & Requirements:

 • Conducting transaction and evaluating customer's needs. Finding and setting up a network of potential customers.

 • Preparing daily working schedule and maintaining relationships with customers.

 • Understanding customer contact procedure, complaints handling procedure, handling customer information procedure, and filling all the forms of these above procedures.

 • Preparing weekly reports for team leaders.

 • Handling complaints about the product's quality and providing appropriate solutions.

 • Finding new customers, researching marketing and business. Participating in relevant groups and conferences, maintaining relationships with customers.

 • Meet goals set in assigned sales territories.

 • Meeting sales goals and supporting customers.

 

 

B. Benefits:

 • Salary: 5 million Dong to 6 million Dong (plus 13th-month pay)

 • Monthly KPI bonus.

 • Quarterly promotion and raise consideration.

 

 After Sale Executive

Job Code: PA-SP01

Quantity: 01

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Salary: Negotiable

 

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description & Requirements:

 • Maintain existing business relationships, handle orders, build new business relationships between customers and IT Support/Sale department

 • Prepare a daily plan to meet up with existing customers and encourage potential customers.

 • Understand the functions, features, price, advantages, and disadvantages of bePOS' products and those of similar products from competitors.

 • Understanding customer contact procedure, complaints handling procedure, handling customer information procedure, and filling all the forms of these above procedures.

 • Contact customers and record customer's information in reports and present the report to COO.

 • Weekly prepare KPI report and propose solutions to COO

 • Handle customer complaints about the quality of the products or services, and VAT.

 • Develop plans for events and conferences, implement these plans

 • Conducting transaction and evaluating customer's needs. Finding and setting up a network of potential customers.

 • Update professional knowledge by researching business and marketing, participating in conferences and events. Maintain relationships with customers.

 • Meet goals set in assigned sales territories.

 • Taking care of customers according to plans.

B. Benefits:

 • Monthly KPI bonus.

 • bePOS future plans require different levels of Personal Assistant with attractive remuneration policy (details discussed at the interview).

 

Marketing Content Executive

Job Code: MKT-C

Quantity: 03

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Hanoi-HCM, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Income: Negotiable

 

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description & Requirements:

 • Passion, curiosity, ready to take the challenges

 • Understand the functions, features, price, advantages, and disadvantages of bePOS' products and those of similar products from competitors.

 • Understanding target customer, customer journey and customer avatar 

 • Good in storytelling

 • Ready to take advance in different social channels

 • Contact customers and record customer's information in reports and present the report to BOD.

 • Weekly prepare KPI report and propose solutions to BOD

 • Develop plans for events and conferences, implement these plans.

 • Update professional knowledge by researching business and marketing, participating in conferences and events. Maintain relationships with customers.

 • Meet goals set in assigned content marketing territories.

B. Benefits:

 • Monthly KPI bonus.

 • Training courses, expand networking

 • ​Promote to Lead, Head of Marketing by performance

 Video Marketing Executive

Job Code: PA-SP01

Quantity: 01

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Salary: Negotiable

 

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description & Requirements:

 • Passion, curiosity, ready to take the challenges

 • Understand the functions, features, price, advantages, and disadvantages of bePOS' products and those of similar products from competitors.

 • Understanding the Video, Graphic design 

 • Ready to take advance in different social channels

 • Weekly prepare KPI report and propose solutions to BOD

 • Develop plans for events and conferences, implement these plans.

 • Update professional knowledge by researching business and marketing, participating in conferences and events. Maintain relationships with customers.

 • Meet goals set in assigned content marketing territories.

B. Benefits:

 • Monthly KPI bonus.

 • Training courses, expand networking

 • ​Promote to Lead, Head of Marketing by performance

HR & Admin Officer

Job Code: HR

Quantity: 01

Job Type: Full-Time Permanent

Location: Hanoi, Vietnam

Job Level: Experienced (Non-Manager)

Income: Negotiable

 

Contact:

Send your CV to hr@bepos.io

A. Job Description & Requirements:

 • Job Purpose: Provide day to day support to HR Administration to ensure the smooth and effective functioning and reporting of all recruitment, administration and training courses

 • Key Responsibilities

 • Recruitment and employer branding:

 • Manage approval and recruitment for vacant positions

 • Manage new hire communication and new hire orientation process

 • Labor contract preparation

 • Exit procedure and Labor contract termination processing

 • Personal files management

 • Probation report and renewal labor contract completion.

 • Support staff social activities and events.

 • Support employer branding initiatives

 • Training Administration and Support

 • Prepare external and internal training when requested

 • Managing all logistics, timetabling and overall training activities taking place in the office

 • Monitor the record training activities or program effectiveness.

 • Manage the update of training master file

 • Provide day-to-day help desk support on learning related matters for staffs and related function. 

 • Other admin tasks assigned by Director

B. Benefits:

 • Monthly KPI bonus.

 • Training courses, expand networking

 • ​Promote to Lead, Head of HR by performance

Salon/Spa POS

Retail POS

기능

하드웨어

POS 시스템

목록

Restaurant POS

기능

하드웨어

POS 시스템

주방 인쇄

레시피

 • Facebook - bePOS
 • Instagram - bePOS
 • YouTube - bePOS
 • Twitter - bePOS
 • LinkedIn - bePOS
 • Pinterest - bePOS

Resources

블로그

백서

커뮤니티

백 오피스

Company